Az adatbázisról

(1988-napjainkig)

A Magyar Távirati Iroda (MTI) híradatbázisa az MTI 1988 óta kiadott híreit, a napi nyilvános hírkiadásba nem került bizalmas anyagokat, a külföldi rádiók adásaiból készült szemelvényeket, továbbá az úgynevezett OS, azaz az 1989 tavaszán bevezetett Országos Sajtószolgálat és az 1999-ben indított OTS (Original Text Service) anyagait tartalmazza.

A kiadott MTI hírek az első években (1988-1999) a belpolitikai, a külpolitikai és a sport, később ezek mellett a gazdasági (1999-től), és a panoráma szerkesztőségben (2003-tól) készültek. Az időszak első évében 1988-ban 90 ezer, az utolsóban - 2005-ben - pedig közel 150 ezer hír készült. A kezdetekkor hétköznapokon napi 250-300, hétvégeken fele ennyi hír jelent meg, az időszak végére, 2005-re ez a szám jelentősen nőtt, hét közben ekkor már közel 500 hírt adott ki naponta az MTI.

Az MTI hírkiadásának jelentős részét, több mint egyharmadát a belföldi hírek adják, a magyar vonatkozású belföldi és külföldi hírek aránya együttesen meghaladja az ötven százalékot. Az MTI-hírek a beérkező magyar illetve idegen nyelvű - többségében a külföldi hírügynökségek által kiadott - hírek fordításából, illetve az MTI belföldi és külföldi tudósítóinak beadott anyagaiból készülnek.

Az MTI az eseményekről a híreket gyorsan elkészíti, a munka során előforduló hibákat úgynevezett javításokkal korrigálja, a javítások tartalma a kiadott hír változatlan szövege mellett látható. (A hírkiadás folyamatában keletkező technikai szövegeket, amelyek nem az olvasónak szóltak, hanem az MTI híreivel dolgozó szerkesztőségek munkájához adtak információt, e hírarchívum nem tartalmazza.)

A Magyar Távirati Iroda bizalmas kiadványai az 1988-1994-es időszakban több forrásból táplálkoztak; a hírügynökségek, tudósítók információi mellett feldolgozták sok külföldi sajtótermék és rádióadás tartalmát. 1987 tavaszig a bizalmas anyagok egyik megjelenési formája az úgynevezett piroscsíkos volt, amely 1987 májusától Napi Tájékoztató néven jelent meg és vált előfizethetővé. A Bizalmas, más néven a Napi Tájékoztató 1988 és 1992 közötti időszakban készült anyagai - mintegy ötvenezer – szintén megtalálhatók ebben a híradatbázisban. Fontos tudni róluk, hogy annakidején az MTI-előfizetők korlátozott köréhez jutottak csak el.

A külföldi rádiók magyar és idegen nyelvű adásai is napi hírforrásként szolgáltak egykoron. Az MTI rádiófigyelő szolgálata az 1981 és 1991 közötti időszakban bizalmas tájékoztatásként a következő rádióadók anyagaiból válogatott: Szabad Európa Rádió, Amerika Hangja, BBC (Londoni rádió), Deutschlandfunk, Deutsche Welle, Izraeli rádió, Pekingi Rádió, Vatikáni Rádió.

A rendszerváltás nyomán megváltozott politikai és tájékoztatáspolitikai körülmények között módosultak az előfizetői igények és a szerkesztői elvek is. Ennek megfelelően 1991. júliustól a felsorolt, „megfigyelt” rádióadók sora kiegészült több rádió magyar nyelvű műsorával. Állandó napi forrásként szerepeltek 1991 nyara óta a római, a belgrádi, a bukaresti, a Monte Carló-i, a moszkvai, a munkácsi, a pozsonyi, a temesvári, az újvidéki, az ungvári, a zombori rádiók magyar nyelvű adásai. A rádiófigyelés 1995 június végével – amikor befejeződött a Szabad Európa rádió magyar adása - szűnt meg az MTI-ben.

A Magyar Távirati Iroda 1989 márciusában létrehozta az Országos Sajtószolgálatot (OS). A szolgáltatás létrejöttét a rendszerváltás, a társadalom megújulása, az új pártok, egyesületek, szövetségek, színrelépése indokolta. Egyre több lett az olyan állásfoglalás, felhívás, nyilatkozat, amelyeket illetően a közreadó szervezetek elvárták, hogy szövegüket az MTI teljes terjedelemben továbbítsa a sajtóhoz. Az MTI - a tájékoztatás teljességéért érzett felelőssége és a kötelezettsége tudatában - az Országos Sajtószolgálaton keresztül az MTI-hez beküldött anyagokat kiadta és így a szerkesztőségek rendelkezésére bocsátotta - a közlemények szerzőinek kérésére és felelősségére. (Ez a szolgáltatás mind a mai napig működik az MTI-nél.)

Az 1999 májusa óta működő OTS (Original text service) szolgáltatás keretében a megrendelő (cég, intézmény, stb) maga által készített (vagy az MTI-vel elkészíttetett) anyagát az MTI a hálózatán keresztül, fizetség fejében, változtatás nélkül továbbítja az előfizetők felé. Az OTS-szolgáltatás 1999 és 2005 közötti hírállománya is megtalálható ebben az adatbázisban. (Ez a szolgáltatás is működik mind a mai napig.)

A Magyar Távirati Iroda híreit a történések napján teszi közzé. Az esetek nagy többségében az esemény megtörténtének dátuma megegyezik a hírkiadás dátumával. Különbség a dátumokban időeltolódás, visszautalás, illetve előre elkészített anyagok esetén lehet. Előfordult, – különösen a periódus elején, 1988-1995-ben - hogy technikai problémák miatt a hírek adatbázisba vitele nem sikerült, ezért dátumként az ismételt adatbázisba küldés – értelemszerűen későbbi – időpontja szerepel. E hírarchívumban a hír kiadásának dátumára történik a keresés.

Az úgynevezett Bizalmas és a Rádiófigyelő nyomtatott kiadvány formájában jutott el az olvasóhoz. Ezek az összeállítások esetenként több napi információt is tartalmaztak. E kiadványoknál - jellegükből adódóan - gyakran előfordult, hogy a kiadvány dátuma nem az esemény dátumát jelentette, s természetesen később, a digitalizálásnál ennek megfelelően kerültek az anyagok az archívumba. Ezek a hírek tehát néha jóval a bennük foglalt történések időpontja utáni dátummal szerepelnek ebben az adatbázisban.

 

Bezár